Saturday, January 24, 2015

President’s Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Meritorious Service ::# RD2015


President’s Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service

Sr. No.NameDesignationState
1.Sh. Syed Javed District Commandant (HG) Madhya Pradesh
2.Sh. Anish Kumar Mayank Subedar (M) Madhya Pradesh
3.Sh. Tilkeshwar Prasad Parauha Naik Madhya Pradesh
4.Sh. N.S.Lakshminarasimha Second –in –Command(HG) Karnataka
5.Sh. Prakash Chandra Mishra Platoon Commander (HG) Odisha


Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service

Sr. No.NameDesignationState
1. Mrs. Sadari Gogoi Baruah Asst. Deputy Controller (CD) Assam
2. Sh. Hemanta Das Post Warden (CD) Assam
3. Sh. Suresh Kumar Sinha Platoon Commander (HG) Chattisgarh
4. Sh. Jageshwar Lal Netam Havildar (HG) Chattisgarh
5. Sh. Dhani Ram Nishad Havildar (HG) Chattisgarh
6. Sh. Maganbhai Navsubhai Bhoya Home Guard Dadra and Nagar Haveli
7. Sh. Prabhu Keshav Patel Home Guard Dadra and Nagar Haveli
8. Sh. Ramesh Dhanji Chaudhari Home Guard Dadra and Nagar Haveli
9. Ms. Neelam Kataria Addl. Chief Warden (CD) Delhi
10. Sh. Fakir Mohammad Gauri Dy. Divisional Warden(CD) Delhi
11. Sh. K.Chandra Sekaran Junior Instructor (Hav.) Delhi
12. Sh. Priyabrat Sharma Platoon Commander(HG) Himachal Pradesh
13. Sh. Gopal Ram Shukla Platoon Commander(HG) Himachal Pradesh
14. Dr. M.S.Sharieff Divisional Warden (CD) Karnataka
15. Sh. Shivakumar Instructor (HG) Karnataka
16. Sh. Cheluva Shetty Head Constable Karnataka
17. Sh. Shivanna Driver (HG) Karnataka
18. Sh. Kunwar Ranjeet Bahadur Singh Madhya Pradesh
19. Sh. Kamlesh Kumar Kori Asst. Superintendent (HG) Madhya Pradesh
20. Sh. Vijay Kumar Koshthi Platoon Commander (HG) Madhya Pradesh
21. Sh.Kaushal Prasad Dwivedi Platoon Commander (HG) Madhya Pradesh
22. Sh.Amba Ram Nagar Havildar (HG) Madhya Pradesh
23. Sh. Bhagwan Das Ahirwar Naik Madhya Pradesh
24. Sh. Roop Singh Thakur Divisional Warden (CD) Madhya Pradesh
25. Ms. Alka Ramchandra Gangurde Sr. Platoon Commander (HG) Maharashtra
26. Sh. Nazir Salam Shaikh (HG) Platoon CommanderMaharashtra
27. Sh. Vijay Hemsing Pawar Senior Staff Officer (CD) Maharashtra
28. Sh. Bimal Vasant Nathwani Divisional Warden (CD) Maharashtra
29. Sh. Thangmawia Havildar (HG) Mizoram
30. Sh. Rabindra Kumar Behera Home Guard Odisha
31. Sh. Pramod Kumar Dalai Civil Defence Volunteer Odisha
32. Sh. P. Karmegam Mani Asst. Commandant General (HG) Tamil Nadu
33. Sh. A. Govindaraj Company Commander(HG) Tamil Nadu
34. Sh. P. Balasubramanian Platoon Commander (HG) Tamil Nadu
35. Sh. V. Devadas Platoon Commander (HG) Tamil Nadu
36. Sh S.P.Govindaraj Asst. Platoon Commander(HG) Tamil Nadu
37. Sh. Ghanshyam Chatuervedi District Commandant (HG) Uttar Pradesh
38. Ms. Arti Chaturvedi Personal Assistant (HG) Uttar Pradesh
39. Sh. Mohammad Shahzad Khan Junior Assistant (HG) Uttar Pradesh
40. Sh. Rajesh Kumar Singh Block Organizer (HG) Uttar Pradesh
41. Sh. Ram Krishna Verma Commandant(CTI) Uttar Pradesh
42. Sh. Brij Mohan Gupta Company Commander (HG) Uttar Pradesh
43. Sh. Abhimanyu Bahadur Yadav Havildar Instructor (HG) Uttar Pradesh
44. Sh. Gobinda Lal Bandyopadhyay Sr. Civil Defence Inspector Min. of Railway
45. Sh. Chandra Mohan Part Time Civil Defence Inspector Min. of Railway
46. Sh. P. Arul Prasad Civil Defence Volunteer Min. of Railway
47. Sh. K.Y. Reddy Part Time Civil Defence Instructor Min. of Railway
48. Sh. G.N.K. Reddy Part Time Civil Defence Instructor Min. of Railway
49. Sh. Krishna Kishor Pandey Divisional Civil Defence Inspector Min. of Railway
50. Sh. Kamal Civil Defence Volunteer Min. Ministry of Railways - India

No comments: